Bài soạn Tiếng Việt 5 – Tập 1

Sẵn có: Còn hàng

Khái quát nhanh

Tác giả: Trần Mạnh Hưởng (CB)
Nhà xuất bản: NXBGDVN

74,300

Sau một số năm thực hiện sách giáo khoa Tiếng Việt 5 theo chương tŕnh Tiểu học mới, nội dung và phương pháp dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 đă có những điều chỉnh nhất định. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quán triệt yêu cầu đổi mới về quản lí và chỉ đạo của Bộ, các tác giả Bài soạn Tiếng Việt 5 (hai tập) đă biên soạn cuốn sách theo những định hướng sau:

  1. Về nội dung dạy học. Soạn từng bài dạy thuộc các phân môn ở từng phần học, theo Công văn số 9832/BGDĐT-GDTH ngày 01-09-2006 về việc Hướng dẫn thực hiện chương tŕnh các môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5. Tại Công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ rơ: quan trọng là phân phối nội dung chương tŕnh hợp lí, phù hợp với đối tượng học sinh, sao cho cuối năm học, tất cả học sinh trong mỗi lớp đạt được yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng được quy định tại chương tŕnh giáo dục phổ thông được ban hành theo Quyết định số16/2006/QĐ-BGDĐT. V́ vậy, nội dung dạy học cụ thể trong Bài soạn Tiếng Việt 5 đă cố gắng bám sát những yêu cầu cần đạt nêu trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở Tiểu học – lớp5 do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai trên toàn quốc…
  2. Về phương pháp dạy học. Tiếp tục thực hiện những yêu cầu đổi mới nhằm mục đích tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, vận dụng những biện pháp và h́nh thức tổ chức dạy học một cách linh hoat, phù hợp, nhằm đem lại hiểu quả thiết thực cho từng đối tượng học sinh (khá, giỏi, trung b́nh, yếu) ở các vùng miền khác nhau trên toàn quốc…
  3. Về h́nh thức tŕnh bày bài soạn. Quan tâm đến nhu cầu sử dụng thuận tiện của GV, phục vụ cho việc soạn giáo án lên lớp một cách ngắn gọn, súc tích và đem lại hiệu quả thiết thực…

Trích “Lời nói đầu

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm “Bài soạn Tiếng Việt 5 – Tập 1”

Theme Settings

Please implement YA_Options_color::getCpanelHtml()