Tiếng Anh lớp 5/1

Sẵn có: Còn hàng

Khái quát nhanh

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhà xuất bản: NXBGDVN
Giá bìa: 48,000VND

48,000

Tiếng Anh 5, Tập một được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình thì điểm Tiếng Anh Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2010, trong đó tiếng Anh được dạy từ lớp 3 đến lớp 5. Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, trong đó ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói.

Tiếng Anh 5, Tập một xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gẫn gũi với học sinh: Me and My Family, Me and the World Around. Mỗi chủ  điểm được chia thành năm đơn vị bài học (Unit) tương ứng với năm chủ đề của chương trình. Sau mỗi chủ điểm là một bài ôn (Review) tập trung vào các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ cơ bản (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp)…

Trích “Lời nói đầu”

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm “Tiếng Anh lớp 5/1”

Theme Settings

Please implement YA_Options_color::getCpanelHtml()